วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

แนะนำองค์กร กลุ่มฯเบาะแส bor-sae organization. [ Helping people to fairness in society.]

แนะนำองค์กร กลุ่มฯเบาะแส bor-sae organization.

      [ Helping people to fairness in society.]


ความนำ

องค์กร ต่างๆ ทั่วไป จะมีทั้งการให้บริการโดยคิดค่าบริการ และทั้งที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ กลุ่มฯเบาะแส ที่เราจะแนะนำในครั้งนี้ หมายถึงกลุ่มผู้สื่อข่าว ,กลุ่มผู้ที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในส่วนที่ภาครัฐไม่สามารถช่วยเหลือได้ ก็นับได้ว่า กลุ่มฯเบาะแส เป็นสื่ออีกแขนงหนึ่งที่รวมทั้งสื่อ หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อบุคคล ไว้ในองค์กรเดียวกัน ที่ยังคงมีสถานสภาพที่ถาวรและรักษาสภาพได้อย่างยาวนาน มาเป็นเวลามากกว่า ๑๓ ปี เนื่องจากมีหลักการบริหารที่ประยุกต์ เอาทั้งหลักการปกครอง หลักการสื่อสารและหลักจิตวิทยา มาใช้ในการดำเนินการแทบทุกส่วน ซึ่งหมายถึงการทำงานโดยไม่ต้องใช้เงินทุนแต่สามารถอยู่ได้ตลอดไป
ดังนั้นข้อมูลต่างๆในฉบับนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ได้ในระดับดีพอควรแก่การศึกษา เนื่องจากผู้จัดทำได้ตั้งใจเรียบเรียงเนื้อหาและให้เข้าใจง่ายต่อ การอ่าน การศึกษา และการทำความเข้าใจ /.
เกริ่นนำ

เราเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “ ทำในสิ่งที่เชื่อ และ เชื่อในสิ่งที่ทำ  คำกล่าวนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีฝัน แล้วต้องการตามหาฝันของตัวเอง หลายคนเกิดมา มักจะมีความใฝ่ฝัน เป็นของตัวเองกันทุกคน เหมือนกันได้ ลอกเลียนแบบกันได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับความสามารถ และโอกาส บางคนได้มีโอกาส ทำงานในสิ่งที่ ตัวเองร่ำเรียนมาและตรงกับความใฝ่ฝันของตัวเอง แต่บางคนกลับได้ทำงานในด้านที่ไม่ได้เรียนมา แล้วก็สามารถประสบความสำเร็จด้วย แสดงให้เห็นว่า ทางแห่งชีวิตมิได้มีแค่ เพียงทางเดียว แต่มันมีทางเลือกที่ซ่อนอยู่ ในจิตวิญญาณของตัวมันเอง ลองค้นหามันให้เจอ แล้วเราก็จะพบ คำว่า ความสุข และสนุกกับมัน
เหมือนกับบุคคลท่านนี้ ซึ่งได้เลือกทางเดินชีวิต เลือกทางที่จะเสี่ยงกับความเป็นความตาย อันตรายทุกย่างก้าว กล้าที่จะทำ และต่อสู้กับอิทธิพลที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ หรือที่เขาเรียกกันว่า “ อิทธิพลมืด  ดูเหมือนว่า ความกล้า บ้าบิ่น มุทะลุของเขา จะส่งผลประโยชน์มาสู่มวลชนเขาไม่ได้เป็นตำรวจ ไม่ใช่ทหาร ไม่ใช่ข้าราชการ ไม่ใช่นักการเมือง แต่ผู้คนส่วนใหญ่เรียกเขาว่าสื่อมวลชน ปน นักปกครอง

หลายคนก็คงจะแปลกใจว่า เป็น สื่อมวลชน ทำไมต้องเสี่ยงเป็น เสี่ยงตาย ขนาดนั้นด้วย นี่คือ ความแปลกที่แตกต่าง ที่ทำให้เราเกิดความสนใจกับ บุคคลท่านนี้
ผอ. เสกสรร ประเสริฐ ประธานกลุ่มฯ เบาะแส ,ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเบาะแส และ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ เบาะแส ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรก และ ฉบับเดียวที่ กล้าชน กับ ส่วย ฮั้ว คอรัปชั่น นักข่าวรีดไถ และมาเฟีย เพื่อคนไทยวันหน้า
ดูเหมือนว่า งานในสำนักงานและงานในตำแหน่งทางด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจะไปได้ดี เพราะได้ทำงานในด้านที่เรียนมา และถนัดอยู่แล้ว และก็ต้องมีเหตุพลิกผัน ให้ผอ. เสกสรร ต้องมาจับงานเพิ่ม ทางด้านสิ่งพิมพ์ ซึ่งนั้นก็คือ หนังสือพิมพ์เบาะแส นั่นเอง /.  

ผู้นำกลุ่มฯเบาะแส


ผอ.เสกสรร ประเสริฐ ผู้นำกลุ่มฯเบาะแส
ผอ.เสกสรร ประเสริฐ                         ผู้นำกลุ่มฯเบาะแส

ชื่อ                              เสกสรร ประเสริฐ   

ตำแหน่งงาน           ประธาน กลุ่มฯเบาะแส
                                     ประธาน มูลนิธิ เบาะแส 
                                     ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ เบาะแส

การศึกษา          นิเทศศาสตร์ บัณฑิต สาขาสื่อสารการเมืองบูรณาการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
                           นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการสื่อสาร 
                           กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา นิเทศศาสตร์นวัตกรรม มหาวิทยาลัย เกริก


หมายเลขติดต่อ         081 404 2002    Tel:Fax   02 199 7227  

ความสามารถพิเศษ    กอล์ฟ,การใช้อาวุธ ,เครื่องมืออีเลคโทรนิค

กลุ่มฯเบาะแส
คือ กลุ่มคนทุก หลาก หลายอาชีพ ที่เข้ามารวมตัวกันเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถหาความเป็นธรรมได้ ไม่ว่าจากภาครัฐหรือภาคเอกชน


ตัวอย่างศูนย์ข่าว แบบพอเพียง

สมาชิกกลุ่มฯเบาะแส ประกอบด้วย
ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักการเมือง นักบวช นิสิต นักศึกษา ยาจก ขอทาน คนพิการกลุ่มฯ เบาะแส
ใช้สื่อสารมวลชน เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น สื่อวิทยุกระจายเสียง ,วิทยุหมู่บ้าน , วิทยุชุมชน , วิทยุสื่อสาร V.R. , วิทยุสื่อสาร ประชาชน ( CB. 245 MHZ. )สื่อโทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์

กลุ่มฯ เบาะแส
ใช้ความเป็นผู้ที่ผ่านเหตุการณ์จริงที่ไม่เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม (พลิกผู้ร้าย กลายเป็นผู้ดี)


 กลุ่มฯ เบาะแส

เสริมสร้าง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ให้ทำงานได้เป็นเอกเทศ เฉพาะส่วนที่ถูกกดขี่  
ข่มเหงจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ปราศจากการคอรัปชั่น เชิงนโยบายและส่วนตัว

กลุ่มฯ เบาะแส
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างอำนาจที่แท้จริง ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญ ด้วยเรามีสมาชิกมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน โดยปราศจากสิ่งตอบแทน เพื่อผลวันหนึ่งข้างหน้าที่ผ่องใสทั้งกายและใจของประชาชน โดยมุ่งหวังเพื่อลูกหลานไทย ทั้งชาติ กินดีอยู่ดี

กลุ่มฯเบาะแส ยึดถือหลักที่ว่า
“ มิได้มุ่งหวังทางการเมือง ....แต่...หวังให้คนไทยทั้งชาติ..กินดี..อยู่ดี...”

 
  

นี่คือคำกล่าว ของผอ.เสกสรร เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
“ เบาะแส เราไม่ได้ทำเพื่อการเมือง เราไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการเมือง แต่เราขอกำกับดูแลนักการเมืองทำงานให้ทำงานให้ดีเท่านั้น ความหมายก็คือ คอยกำกับ คอยชี้ทางให้กับนักการเมืองทำงานที่ดีเท่านั้น และคอยกีดกันนักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาทำงาน ตัวผมเองจะพูดเสมอว่า ผมไม่ต้องการทำงานการเมือง ไม่สมัครเป็นนักการเมืองแน่นอน เหตุที่ไม่ก็เพราะว่า ใน ๖ ปีที่ผ่านมา เราสร้างสังคมให้มีความเป็นธรรม สร้างหุ่นยนต์ที่มีใจทำงานให้กับเราโดยไม่เสียเงิน ผมไปที่ไหนก็ตาม คนต้อนรับ ผมเชื่อนะครับว่า ผมไปไหนก็มีคนต้อนรับมากกว่า ผู้ว่าฯ มาด้วยใจไม่ได้ถูกบังคับ ผู้ว่าฯมา นายอำเภอมา บางครั้งยังถูกบังคับมาใช่ไหมครับ เพราะโดยหน้าที่ แต่เราไม่ใช่ เมื่อเรามีแต่ให้ ให้เขาโดยไม่หวังสิ่งใด สิ่งที่เราได้กลับมา ย่อมได้มากกว่าสิ่งที่เราหวัง ผมไม่ได้หวังว่า จะมีเงิน ที่ได้มาจากการทำสิ่งผิดกฎหมาย ผิดทำนองคลองธรรม การมีเงิน ร้อยล้าน พันล้าน หมื่นล้าน ไม่จำเป็นเลยครับ โดยเฉพาะ ท่านที่มีครอบครัว จงจำไว้เลยว่า ถ้าท่านมีเงินสักพันล้าน หมื่นล้านก็ตาม ถ้าถึงเวลาเราตายไป ไม่เมียผลาญ ก็ลูกผลาญ ไม่ลูกผลาญ ก็หลานผลาญ คนจีนเคยบอกว่า ไม่เกิน 3 ช่วงคน ก็สิ้นสุดตระกูล ลูกหลานไม่เหลือ จริงไหมครับ ดังเช่นตระกูลดังๆ ที่เกิดปัญหา มีมากใช่ไหมครับเกิดจากเงินทั้งนั้น สมบัติที่ท่านทำมา ถ้าสร้างมาแล้ว มีคนมาผลาญ เราจะสร้างทำไม ทำไมเราไม่สร้าง บางสิ่งบางอย่าง ที่สามารถติดตัวเราไปได้ ให้คนกล่าวขาน ยอมรับไปสู่ สังคมข้างหน้า เช่นตัวอย่าง ชาวบ้านบางระจัน ที่มีคนสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ ถึงแม้ว่าจะรบแพ้ ก็ตาม ขณะนี้เรามีองค์กรกลุ่มฯเบาะแสเพื่อประชาชนทุกคน เราทุกคนที่เป็นผู้สื่อข่าว เบาะแส ล้วนแล้วแต่ ทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคม ทั้งนั้น เราเป็นสื่อต้อง เข้าถึงมวลชนให้มากที่สุด ต้องรู้ถึงความต้องการของประชาชน ช่วยเหลือชาวบ้าน เป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน เสนอข่าวอย่าง มีจรรยาบรรณ และตามข้อเท็จจริง มีความรับผิดชอบต่อสังคม สื่อมวลชนจริงๆ แล้วมีอำนาจมาก แต่เราต้องใช้ให้ถูกต้อง 

กลุ่มฯเบาะแส
ใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ ดูแลความเป็นธรรม โดยร่วมกับอำนาจที่ กลุ่มฯเบาะแส มีอยู่

กลุ่ม ฯ เบาะแส มีสมาชิกองค์กร
อยู่ทั่วทุกภาค ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทั่วประเทศ  โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่าตำบลละ ๒๕ คน  ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มฯเบาะแส  มีผู้ร่วมอุดมการณ์ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน   เพื่อใกล้ชิดประชาชนและชี้นำแนวทางที่ถูกต้อง โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ


สมัยล้างวัดโสธร..โค่นเจ้าพ่อแปดริ้ว
สมัยล้างวัดโสธร..โค่นเจ้าพ่อแปดริ้ว

สาบานตนก่อนร่วมงาน คุก - ตาย คือคำตอบสุดท้าย
สาบานตนก่อนร่วมงาน คุก - ตาย คือคำตอบสุดท้าย
  

กลุ่มฯเบาะแส
ทุกคน ต้องผ่านการปฏิญาณตนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกคนนับถือก่อนที่จะ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ เบาะแส


11 มม.
11 มม.

เครื่องหมายประจำองค์กร
                                               
ตราชั่ง   หมายถึง ความเที่ยงตรงหรือตงฉิน
รวงข้าว  หมายถึง การกินดี - อยู่ดี
มือจับกัน หมายถึง การให้รักกันเข้าใจกัน
เครื่องหมายประจำองค์กร ตราชั่ง หมายถึง ความเที่ยงตรงหรือตงฉิน รวงข้าว หมายถึง การกินดี - อยู่ดี มือจับกัน หมายถึง การให้รักกันเข้าใจกัน


กลุ่มฯ เบาะแส
สร้างทีมงานเบาะแส โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีอาชีพ มีรายได้ โดยสุจริต เพื่อเป็นทีมงานกลุ่มฯเบาะแส ซึ่งเป็นการสกัด การคอรัปชั่น หรือการหาประโยชน์ โดยบุคคล ในองค์กร

กลุ่มฯเบาะแส
ไม่รับค่าจ้างในการทำงาน แต่จะรับเฉพาะ ที่มีผู้บริจาคเท่านั้น

สมาชิกกลุ่มฯ เบาะแส

ถ้าทีมงานเบาะแส กระทำผิดบทลงโทษ   คือ คุก กับ ตาย

ฉบับล้างวัดโสธร...โค่นเจ้าพ่อแปดริ้ว...???
ฉบับล้างวัดโสธร...โค่นเจ้าพ่อแปดริ้ว...???

กลุ่มฯเบาะแส มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ตีแผ่ความไม่เป็นธรรมในสังคม เพื่อให้องค์กรรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน รับรู้ และแก้ไขปัญหา
2. เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร จากภาครัฐสู่สาธารณชน
3. เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ แก่สังคม
4. สนับสนุนประชาชนทั่วไป ให้เป็นหูเป็นตา แทนหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างความสงบสุข และความปลอดภัย
5. เป็นสื่อกลาง ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่เดือดร้อน และด้อยโอกาส
6. เพื่อประสานประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน


 รถมอไซด์ส่ง พิชซ่าฮัท ชนแขนหัก...ได้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รถมอไซด์ส่ง พิชซ่าฮัท ชนแขนหัก...ได้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

กลุ่มเป้าหมายสมาชิก กลุ่มฯเบาะแส

1. ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม
2. องค์กร บริษัท หน่วยงาน รวมทั้งห้างร้านต่างๆ ที่ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลข่มขู่ และแสวงหาผลประโยชน์ โดยผิดต่อกฎหมาย
3. นักข่าวที่ไม่กล้านำเสนอข่าว หรือ เบาะแสที่พบเห็น เนื่องจากเกรงกลัวภัยมืด ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล
4. กลุ่มบุคคลทั่วไปผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน ร่วมมือกัน ต่อต้านพฤติกรรมอันผิดต่อกฎหมายของกลุ่มที่มีอิทธิพล ที่แสวงหาผลประโยชน์
5. ข้าราชการที่ถูกบีบบังคับ และข่มขู่ให้ต้องรับ ส่วย ฮั้วประมูล และคอรัปชั่น จากกลุ่มผู้มีอิทธิพล

นโยบาย

1. ให้ประเทศชาติ ปราศจาก ส่วย ฮั้ว คอรัปชั่น และธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
2. ขจัดกลุ่มบุคคลผู้ทุจริต และ คอรัปชั่น ให้หมดไปจากสังคมไทย
3. เสริมสร้าง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ให้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มบุคคล องค์กรโดยเท่าเทียมกัน
4. ส่งเสริมและดำรงค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตน อันเป็นประโยชน์ ต่อสังคม ส่วนรวม
5. ให้เกิดความมั่นคงของประเทศ และความสงบสุข ของประชาชน โดยทั่วถึงกัน

สโลแกนของ หนังสือพิมพ์เบาะแส

                        “ สืบเสาะ เจาะข่าว รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 

โลโก้


บทกลอน กลุ่มฯเบาะแส

                            ขอเป็น เบาะ อยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว
                            เมื่อมีภัย ต่อบ้านเมือง จะเคืองแสน
                            เปลี่ยนจาก แส เป็นแส้ หวดเฆี่ยนแทน
                            ขอเป็นแกน กำลังใจ ไทยทุกคนระวังภัยธรรมชาติ.....????? ๓ ระลอกเริ่มกลางปี ๕๔ ถึง ก่อนสิ้นปี ๕๕ .....????
ระวังภัยธรรมชาติ.....????? 

กลยุทธ์

ที่  หนังสือพิมพ์ เบาะแส ใช้ในการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสข่าวใน เรื่อง ส่วย ฮั้ว คอรัปชั่น นักข่าวรีดไถ และมาเฟีย โดยการแบ่ง หัวหน้าศูนย์ข่าว และสมาชิกทีมงาน ออกเป็น แต่ละภาค ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน,ภาคเหนือตอนล่าง,ภาคอีสาน(เหนือ),ภาคอีสาน(ใต้) ,ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออก ,ภาคใต้ (ตอนบน ) และภาคใต้(ตอนล่าง) เพื่อสะดวกในการทำงาน หาข้อมูล ข่าวสาร เบาะแส ของการทุจริต ในวงข้าราชการ ในเรื่อง ส่วย ฮั้ว คอรัปชั่น ตลอดจน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน และความไม่เป็นธรรมในสังคมในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
นอกจาก หนังสือพิมพ์เบาะแส จะเสนอเรื่องราวข่าวสาร เบาะแสข่าวในวงการข้าราชการ ในเรื่องของ “ ส่วย ฮั้ว คอรัปชั่น ” แล้ว นอกจากนั้น ยังมีการบำบัดทุกข์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ยากไร้โดยการจัดตั้งกองทุน  เบาะแส แด่ผู้ยากไร้  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ทุกข์ยาก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ต่อไป ปัจจุบัน ได้ ก่อตั้งเป็น มูลนิธิ เบาะแส โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้บรรยากาศ กลุ่มฯเบาะแสลงพื้นที่ เข้าช่วยหญิงชราถูกทอดทิ้ง   
 ผอ.เบาะแส รับร้องทุกข์ จากชาวบ้าน ว่าในซอยอิสรภาพ ๒๘ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  ว่ามีหญิงชรา อายุ ๖๐ กว่า นอนเป็น อัมพาต อยู่ในบ้าน ที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งนานนับเดือน คุณยาย จ. อยู่ในสภาพที่อิดโรย อาหาร ก็ มีเพียงชาวบ้านใกล้เคียงสงสาร นำมาให้ คุณยายช่วยตัวเองไม่ได้ นอนจมกองอุจจาระ ปัสสาวะ เหม็นคลุ้ง ไปทั่วบริเวณ กลางคืนมีเสียงร้องโหยหวน เป็นปกติ จนบางครั้งผู้คนผ่านไปมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็น ผีสาง ชาวบ้านแจ้ง ผอ.เบาะแส ก่อนเที่ยงของวันนั้น ผอ.เสกสรร นำทีม เบาะแส ลงพื้นที่ บ่าย ๓ โมง พร้อม เชิญให้ เจ้าหน้าที่ฯ ของเขตบางกอกใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ลงพื้นที่ เลขาฯกลุ่มฯเบาะแส และ เลขาฯ มูลนิธิ เบาะแส ประสานติดต่อรถพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน  มารับตัวไปรักษา  วันนั้น เราเห็นมือท่าน ผอ.เบาะแส  ของเราเปื้อน ไปด้วย อุจจาระคุณยาย....????     
  ๒ วันผ่านไป อาการคุณยายดีขึ้น พูดได้ดีมาก ขยับร่างกายได้ดี เริ่มทำกายภาพบำบัด ขณะนี้ คุณยาย ยังอยู่โรงพยาบาลตากสิน  แต่อาการดีขึ้นมากแล้ว  ต่อมา ผอ.เสกสรร ประเสริฐ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ เบาะแส ได้ทำหนังสือ ฝากตัวไปยังบ้านพักคนชราบางแค ขอความ อนุเคราะห์ เพื่อให้คุณยายได้ พักอยู่ เพราะไม่มีลูกหลานดูแล  ท่าน ผอ.บ้านคนชราบางแค ท่านก็เมตตา รับไว้  กลุ่มฯเบาะแส ไม่มีสิ่งใดจะกล่าว นอกจากคำว่า ขอบคุณ  ทุกๆ ที่ร่วมมือรักษา รับดูแล คุณยายซึ่งหมดญาติขาดที่พึ่ง คนไทยด้วยกันช่วยกัน.....ดูแลกัน น่ารักมากครับ....????  ประการสำคัญชาวบ้านแจ้งว่า ร้องเรียนไปหลายที่ แต่ไม่มีใครมาดำเนินการ  น่าตัดเงินเดือนจากภาษีฯ ทิ้งน๊ะจะบอกให้....???? ที....หาเสียงแล้วมา ประชาชนถูกทอดทิ้งไม่ยอมมา....?????
บรรยากาศ กลุ่มฯเบาะแสลงพื้นที่ เข้าช่วยหญิงชราถูกทอดทิ้ง ผอ.เบาะแส รับร้องทุกข์ จากชาวบ้าน ว่าในซอยอิสรภาพ ๒๘ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ว่ามีหญิงชรา อายุ ๖๐ กว่า นอนเป็น อัมพาต อยู่ในบ้าน ที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งนานนับเดือน คุณยาย จ. อยู่ในสภาพที่อิดโรย อาหาร ก็ มีเพียงชาวบ้านใกล้เคียงสงสาร นำมาให้ คุณยายช่วยตัวเองไม่ได้ นอนจมกองอุจจาระ ปัสสาวะ เหม็นคลุ้ง ไปทั่วบริเวณ กลางคืนมีเสียงร้องโหยหวน เป็นปกติ จนบางครั้งผู้คนผ่านไปมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็น ผีสาง ชาวบ้านแจ้ง ผอ.เบาะแส ก่อนเที่ยงของวันนั้น ผอ.เสกสรร นำทีม เบาะแส ลงพื้นที่ บ่าย ๓ โมง พร้อม เชิญให้ เจ้าหน้าที่ฯ ของเขตบางกอกใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ลงพื้นที่ เลขาฯกลุ่มฯเบาะแส และ เลขาฯ มูลนิธิ เบาะแส ประสานติดต่อรถพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน มารับตัวไปรักษา วันนั้น เราเห็นมือท่าน ผอ.เบาะแส ของเราเปื้อน ไปด้วย อุจจาระคุณยาย....???? ๒ วันผ่านไป อาการคุณยายดีขึ้น พูดได้ดีมาก ขยับร่างกายได้ดี เริ่มทำกายภาพบำบัด ขณะนี้ คุณยาย ยังอยู่โรงพยาบาลตากสิน แต่อาการดีขึ้นมากแล้ว ต่อมา ผอ.เสกสรร ประเสริฐ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ เบาะแส ได้ทำหนังสือ ฝากตัวไปยังบ้านพักคนชราบางแค ขอความ อนุเคราะห์ เพื่อให้คุณยายได้ พักอยู่ เพราะไม่มีลูกหลานดูแล ท่าน ผอ.บ้านคนชราบางแค ท่านก็เมตตา รับไว้ กลุ่มฯเบาะแส ไม่มีสิ่งใดจะกล่าว นอกจากคำว่า ขอบคุณ ทุกๆ ที่ร่วมมือรักษา รับดูแล คุณยายซึ่งหมดญาติขาดที่พึ่ง คนไทยด้วยกันช่วยกัน.....ดูแลกัน น่ารักมากครับ....???? ประการสำคัญชาวบ้านแจ้งว่า ร้องเรียนไปหลายที่ แต่ไม่มีใครมาดำเนินการ น่าตัดเงินเดือนจากภาษีฯ ทิ้งน๊ะจะบอกให้....???? ที....หาเสียงแล้วมา ประชาชนถูกทอดทิ้งไม่ยอมมา....?????


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อ

๑ . ช่วยเหลือ เด็ก สตรี และ คนชรา หรือ ผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ทุกรูปแบบ
๒. เป็นที่ปรึกษาปัญหาทุกด้าน โดยเฉพาะ ปัญหาชีวิต และ ปัญหาครอบครัว โดยมุ่งเน้นไปในทางด้าน ให้รักกัน ให้ดีกัน และสมานฉันท์ เพื่อให้เกิด สันติสุข
๓. เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์และประสานงานต่อหน่วยงานต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือในเกี่ยวกับ เด็ก สตรี และคนชรา
๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก สตรี และคนชรา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๕. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖. นำเงินบริจาคจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ที่ด้อยโอกาส ในประเทศไทย
๗. ดำเนินการจัดสร้างบ้านพักคนชรา สถานพยาบาล เพื่อช่วยเหลือคนชราทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
๘. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ผอ.เสกสรร เป็นผู้ดำเนินรายการ สัมมนาทางวิชาการ
ผอ.เสกสรร เป็นผู้ดำเนินรายการ สัมมนาทางวิชาการ

ผู้สนับสนุน-เบาะแส

โดยแรกเริ่มเดิมทีแล้ว ผอ.เสกสรร ประเสริฐ ต้องควักทุนจ่ายค่าพิมพ์เอง เดือนละประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ทุกๆ เดือน ช่วงแรกๆ ยอมรับว่า ขาดทุน แต่ใจยังสู้ เพราะถือว่าได้ช่วย เหลือประเทศชาติ และประชาชน ส่วนใน ปัจจุบัน กลุ่มฯเบาะแส ได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าประชาชนที่เข้าร่วมกลุ่มโดยจ่ายค่าพิมพ์และค่าดำเนินการกันเอง ด้วยเหตุ ที่ว่า ผู้สนับสนุนส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือ จาก ผู้นำกลุ่มฯเบาะแส คือ ผอ.เสกสรร ประเสริฐ ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ หรือถูกรังแก จากกลุ่มมาเฟีย และจุดสำคัญ ที่หนังสือพิมพ์เบาะแสและองค์กรกลุ่มฯเบาะแส ที่ถือว่าแปลกและแตกต่าง จากหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ฉบับ นั่นก็คือ หนังสือพิมพ์ เบาะแส ไม่รับเงินสินบนจากใคร ไม่รับค่า น้ำร้อน-น้ำชาใดๆ เพื่อให้เรื่องเงียบหรือ เพื่อปิดข่าว

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแส ใครๆ ก็สามารถเป็นได้ ขอเพียงแค่คุณเป็นคนไทย สัญชาติไทย ไม่ว่าคุณจะเป็น ยาจก ขอทาน พ่อค้า ทหาร ตำรวจ ทุกๆ อาชีพ ก็สามารถเป็นได้ เพราะเราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ

ผู้สื่อข่าว หรือว่านักข่าวของ หนังสือพิมพ์เบาะแส นั้น ไม่มีเงินเดือน แต่ละคนมาทำหน้าที่ กันด้วยใจจริงๆ ใครมีเรื่องราว ร้องทุกข์ต่างๆ เห็นความอันใด มิชอบมาพากลต่างๆ ภายในแวดวง ข้าราชการ เราต้องช่วยกันตีแผ่ นำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ ไม่บิดเบือนความเป็นจริง  

หนังสือพิมพ์เบาะแส อาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ ที่ยังไม่นิยมกันอย่างแพร่หลายเหมือนหนังสือพิมพ์รายวัน ยักษ์ใหญ่ต่างๆ แต่หนังสือพิมพ์เบาะแส เป็นหนังสือพิมพ์ ที่มีคุณภาพ ของข่าว เข้มข้น เนื้อหาเจาะลึก และที่สำคัญ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง แต่ประการใด เพราะไม่ขึ้นอยู่กับสังกัดหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ
แต่ ผอ.เสกสรร ฯ ก็มิได้ท้อแท้ แต่อย่างใด ยังมุ่งมั่น ทำต่อไป ด้วยอุดมการณ์และความตงฉิน ซึ่งส่งผลทำให้คนในหมู่ข้าราชการต่างๆ รู้ถึงกิตติศัพท์ของท่านเป็นอย่างดี ว่าผอ.เสกสรร ประเสริฐ เป็นคนจริงจังแค่ไหน เพราะท่านฯ ถึงกับประกาศตัวไว้เลยว่าถ้าเรื่องงานแล้ว “ ผมไม่มีพี่ ไม่มีน้อง ไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ ไม่มีลูก ไม่มีเมีย  ท่านผอ.เสกสรรฯไม่รับเงินค่าปิดข่าวจนเป็นที่ยอมรับในวง ข้าราชการ และวงการมาเฟีย


เครื่องเตือนใจ กลุ่มฯเบาะแส คือ  

บันทึกของสมเด็จในกรมฯ
“กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์”
ให้เอาคำต่อไปนี้ของกูไปประกาศให้คนรู้ว่ากู “ กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ ” ผู้เป็นโอรสของ พระปิยะมหาราช ขอประกาศให้ทุกคนรับรู้ไว้ว่าแผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษได้ เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต เข้าแลกไว้ ไอ้ อี มัน ผู้ใดบังอาจทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฤากระทำการทุจริต ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม จงหยุดการกระทำนั้น เสียโดยเร็วก่อนที่จะถูกกูสังหารผลาญสิ้นทั้งโคตรให้หมดเสนียด ของแผ่นดินสยาม อันเป็นที่รักของกู ตราบใดที่คำว่า “อาภากร” ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาแผ่นดินสยามของกู ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้กำเนิดเรามา แผ่นดินใดให้ที่ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อาทร ร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น

ข้อควรสำนึกของกลุ่มฯเบาะแส

“ เรามีองค์กรเพื่อประชาชนทุกคน เราทุกคนที่เป็นผู้สื่อข่าวเบาะแส ล้วนแล้วแต่ทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อสังคมทั้งนั้น เราเป็นสื่อต้องเข้าถึงมวลชนให้มากที่สุด ต้องรู้ถึงความต้องการของประชาชน ช่วยเหลือชาวบ้าน เป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน เสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ และตามข้อเท็จจริง มีความรับผิดชอบต่อสังคม สื่อมวลชนจริงๆแล้ว มีอำนาจมาก แต่เราต้องใช้ให้ถูกต้อง ”


ปรัชญาในการทำงานของผู้นำกลุ่มฯเบาะแส

“ การทำงานทุกวันนี้ ผมต้องเจออะไรมากมาย ทั้งดี และร้าย เจอกับคนที่รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจมากมาย เพราะงานที่ทำ จึงทำให้ผมต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของผม ก็คือ เราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท แม้แต่วินาทีเดียว ถามว่า มันโอเวอร์ มากไปรึเปล่า ผมว่า ไม่นะ ถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ ตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ มันคงไม่ใช่ แค่งานนี้ อย่างนี้อย่างเดียวผมว่า ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่ประมาท และมีสติอยู่ตลอดเวลา เราก็จะไม่ทำ อะไรที่ผิดพลาด และไม่มานั่งเสียใจ ในการกระทำของตัวเองภายหลัง และอีกอย่างหนึ่งที่ผมยึดถืออยู่ตลอดเวลาและมักจะสอนคนอื่นๆอยู่เสมอว่า เวลาที่เราทำอะไร ถ้าทำในสิ่งที่ดีแล้ว เราไม่ควรหวังอะไร คนที่หวังจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองหวัง แต่กลับกัน คนที่ไม่ได้หวัง เมื่อทำความดีแล้ว มักจะได้ในสิ่งที่หวัง และอาจจะได้มากมายกว่า สิ่งที่หวังไว้ ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่คิดอยากจะทำความดี ทำตัวเป็นคนดี แต่มักจะท้อแท้กลางคัน เพราะเขามักจะคิดว่า ทำดี-ไม่ได้ดี

ฉบับ 97
ฉบับ 97


ผลงานเด่นที่ผ่านมา


ปี 2544 ฮือฮา…กับการปิดบ่อนเจ้าพ่อ..คนดังเมืองพิจิตรจนถูกวางแผนเก็บ....? (ไม่ตาย) 

ปี ๒๕๔๖ ล้างมาเฟียเกาหลี พัทยา สุขุมวิท  สาธรและรัชดา มีคนมีสีเป็นแบ็ค ...จนถูกสั่งฆ่า ค่าหัว๑ล้าน...?  (คนรับงานไม่กล้าลงมือคืนงาน)

ต้นปี 2547  ล้างผู้ขายรถยนต์ใหม่......ป้ายแดงเถื่อน....???  
ปี 2547 จัดระเบียบสถานบริการ ล้าง...การค้าประเวณีเพื่อคืนศักดิ์ศรีให้สตรีไทย….?เสธฯ.อ... เดือดร้อนไปหาแม่ชี....คนดังอยุธยาให้ช่วย....แต่โดนกระชากร่วงทั้งสองคน..?


 


 ปี 2547 เอาที่ดินจากผู้ยิ่งใหญ่ นครปฐม คืนให้ชาวนครชัยศรี ชาวบ้าน เฮ..เหมือนพระ...มาโปรด..?( มีการตาย ๑ ศพ )


ชาวบ้าน เฮ..เหมือนพระมาโปรด ได้ที่ดินคืน.....เพราะ กลุ่มฯเบาะแส  ช่วงแรก ชาวบ้านจ้าง ทนาย ย่านนั้น ทนาย ได้เงิน แล้วทิ้ง กลัวตาย...
ชาวบ้าน เฮ..เหมือนพระมาโปรด ได้ที่ดินคืน.....เพราะ กลุ่มฯเบาะแส ช่วงแรก ชาวบ้านจ้าง ทนาย ย่านนั้น ทนาย ได้เงิน แล้วทิ้ง กลัวตาย...

ชาวบ้าน ย่าน วัดหลวงพ่อพุทธโสธรเรียกร้อง.....
ชาวบ้าน ย่าน วัดหลวงพ่อพุทธโสธรเรียกร้อง.....

ตุลาคม 2547 ผลงาน ล้างวัดโสธร..โค่นเจ้าพ่อแปดริ้ว......?  ดังกระฉ่อนตามคำเรียกร้องของลูกศิษย์....หลวงพ่อพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสจึงทำหนังสือ เชิญเข้าไป เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วัดโสธรฯและได้เรียกประชุมคณะกรรมการที่มีทั้งผู้ว่า,นักการเมือง,ตำรวจ,ทหาร,อัยการ,ผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นที่ นอกพื้นที่ เพื่อลงมือล้าง กลุ่มมาเฟีย ที่มีการโกงกิน มาประมาณสามสิบปี ที่ใครๆ ก็จัดการไม่ได้ (ออกรายการ ทีวี ถึงลูก-ถึงคน คุณสรยุทธ,รายการ คม ชัด ลึก,ช่อง ๑๑ และขึ้นหน้า ๑ หน้า ๒ หนังสือพิมพ์หลายฉบับ เช่น คม ชัด ลึก และอีกหลายต่อหลายรายการทีวีจนถึงปี  48 ทั้งปีจบงานที่ปี 50 (คนเลวร่วง)


ปลายปี 2547 กับผลงานชิ้นโบว์แดง.....ที่สะเทือนทั้งประเทศ ……ปั่นป่วนกันทุกสี…. ผลงาน กระชากหน้ากากแม่ชีคนดังอยุธยา…แอบอ้างเบื้องสูงหาประโยชน์ ดังกระหึ่มไปทั่ว..ทุกวงการ จนในที่สุด รายการ คม ชัด ลึก ที่ออกอากาศทาง เดอะเนชั่นชัลแนล เชิญไป ปะทะคารมกับแม่ชีคนหนึ่ง (คุณชูวิทย์รู้จักดี) ชนิดคำต่อคำ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ใครจะอยู่ ใครจะไป จนเป็นที่มาของ คดีหมิ่นรัชทายาท ที่มีการจับกุมเมื่อ ๖ ก.ค.๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตลึง..! ทั้งประเทศ อยากรู้ ถามคุณชูวิทย์ และเสธฯแดง หรือ อยากดู วี ซี ดี ติดต่อได้ที่ 081 404 2002 ฟรี… จำนวนจำกัด หลายผลงานนี้ ไม่รู้งานไหน ผอ.เบาะแส ถูกสั่งฆ่า ค่าหัว ๑๐ ล้าน แต่ยิงไม่ได้ ในที่สุดคนสั่งรับกรรมตามระเบียบ ไม่คุกก็ตาย...?

เทคนิค....การปราบผู้กระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อรองรับ..ทั้งที่เรามี...บางสิ่งบางอย่างเหนือกว่า...????? พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน สามารถปกป้องจนถึงคดีสิ้นสุดศาลฎีกา..........เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันเริ่มงาน
เทคนิค....การปราบผู้กระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อรองรับ..ทั้งที่เรามี...บางสิ่งบางอย่างเหนือกว่า...????? พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน สามารถปกป้องจนถึงคดีสิ้นสุดศาลฎีกา..........เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันเริ่มงาน

ต้นปี 2548 สะเทือนทั้งวงการ รถตู้ และเกี่ยวข้อง เสธ.ทหาร กับผลงาน โค่นมาเฟียรถตู้ รังสิต....

เอกสิทธิ์คุ้มครองส่วนตัว
เอกสิทธิ์คุ้มครองส่วนตัว

และ อีกหลายเรื่องมากมาย… ที่เป็นผลงานที่คนทุกสังคมยอมรับ …กับการที่เบาะแสได้ ช่วยเหลือผู้ที่ ถูกรังแก ถูกโกง…. ถูกโยนให้เป็นแพะ...รับบาป…โพรงมะเดื่อ..? (แพะ...รอด) รถชน...บ.ประกันภัยไม่จ่ายค่าสินไหม…..โดนข้าราชการ…....ทหาร…...ตำรวจ...นักการเมือง...มาเฟีย…รังแกด้วยความไม่เป็นธรรม…... ทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า “ ผอ. เสกสรร เป็นคนจริง ” อะไร......ที่คนอื่นทำไม่ได้ แต่...ผอ.เบาะแส...ทำได้…???

รถตู้ระเบิด...รังสิต
รถตู้ระเบิด...รังสิต

25 พ.ย. 2551 ผอ.เสกสรร ชนะคดี มาเฟียรถตู้ ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี และคดีแม่ชีที่อ้างเป็นแม่นมเบื้องสูงในที่สุดแม่ชีฯ ได้รับโทษจำคุก 3 ปี ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชั้นศาลอุทธรณ์/.

ปลายปี 2552 กลุ่มมาเฟียรถตู้ จ่ายภาษีให้รัฐแล้ว หลักล้านบาท ยังมีอีก 100 กว่า วิน ที่รอการจัดเก็บภาษี (สอบถามข้อมูลได้ที่กรมสรรพากร)

จับเรือเถื่อนหน้าวัดป่าท่าทราย จ.สมุทรสาคร
จับเรือเถื่อนหน้าวัดป่าท่าทราย จ.สมุทรสาคร

6 ส.ค. 53 ผอ.เบาะแส นำจับเรือเดินทะเลเถื่อนบรรทุกน้ำมันที่

หลักฐานการเก็บภาษีศูลกากรเข้ารัฐ ๒ ล้านกว่า
หลักฐานการเก็บภาษีศูลกากรเข้ารัฐ ๒ ล้านกว่า

จ.สมุทรสาคร เก็บภาษีเข้ารัฐ กว่า 2 ล้านบาท (ด่านศุลกากรแม่กลอง)


 ภาษีเข้ารัฐ
ภาษีเข้ารัฐ

ติดตามผลงาน

หาซื้อ หนังสือพิมพ์ เบาะแส ได้ ตาม ร้าน ซี เอ็ด บุ๊คส์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ ,


22 พ.ย. 2553 ผอ.เบาะแส ช่วย คุณสำรวย จ.ปทุมธานี รถชนขาหักจากอุบัติเหตุ จ.สระบุรี ได้รับเงินชดเชยจากนำสินประกันภัยฯ ๒๐๐,๐๐๐ และอีก ๒ บริษัทฯ รวม ๒๕๗,๕๐๐ บาท
22 พ.ย. 2553 ผอ.เบาะแส ช่วย คุณสำรวย จ.ปทุมธานี รถชนขาหักจากอุบัติเหตุ จ.สระบุรี ได้รับเงินชดเชยจากนำสินประกันภัยฯ ๒๐๐,๐๐๐ และอีก ๒ บริษัทฯ รวม ๒๕๗,๕๐๐ บาท


ต้องการร่วมเป็นทีมงาน

สนใจติดต่อ seksonborsae@hotmail.com หรือพบข้อมูลได้ใน
กลุ่มฯเบาะแส เพื่อปกป้องตนเองและครอบครัวให้พ้นจากความไม่เป็นธรรมหนังสือพิมพ์ เบาะแส             http://www.borsae.net

สถานี เบาะแส                         http://sekson-borsae.blogspot.com

Webboard      Borsae          http://borsae.org

กลุ่มฯเบาะแสช่วย แม่ผู้ตายได้รับเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท จากประกันภัยและเจ้าของรถ ๑๘ ล้อ
กลุ่มฯเบาะแสช่วย แม่ผู้ตายได้รับเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท จากประกันภัยและเจ้าของรถ ๑๘ ล้อ

สรุป ข่าวด่วน นายพล ทหาร ผู้ขายบัตร กอ.รมน.ปลอม ติดคุกอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๑๘ มิ.ย. - ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ เหตุ ศาลไม่ให้ประกันตัว ติดตามข้อมูลได้ที่เรือนจำฯ ว่า ผู้นี้คือใคร...?....เพื่อประชาชน ทั้ง ปทุมธานี,สมุทรสาคร ,ชลบุรี ,อุทัยธานี ,ยโสธร  จะได้ไม่ถูกหลอก..? สงสัย ๐๘๑ ๔๐๔๒๐๐๒
สรุป ข่าวด่วน นายพล ทหาร ผู้ขายบัตร กอ.รมน.ปลอม ติดคุกอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๑๘ มิ.ย. - ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ เหตุ ศาลไม่ให้ประกันตัว ติดตามข้อมูลได้ที่เรือนจำฯ ว่า ผู้นี้คือใคร...?....เพื่อประชาชน ทั้ง ปทุมธานี,สมุทรสาคร ,ชลบุรี ,อุทัยธานี ,ยโสธร จะได้ไม่ถูกหลอก..? สงสัย ๐๘๑ ๔๐๔๒๐๐๒

Helping people to fairness in society.
Helping people to fairness in society.

ลักษณะบริการและบทบาทหน้าที่เชิงการศึกษา

n ให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่อง กฎหมายทั่วไป ที่ใช้ใน ชีวิตประจำวัน กฎหมายที่ควรรู้ สำหรับอยู่ร่วมกันในสังคม
n แนะนำวิธีการต่อสู้ กับความไม่เป็นธรรมในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย
n หาข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
n ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อมีการร้องทุกข์
n ข้อมูลการศึกษาจะมีต่อเมื่อมีการลงพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น
n ลงพื้นที่ ปฏิบัติงาน โดยให้ข้อมูลหรือความรู้ ต่อชุมนุมชนหรือ มวลชน มากกว่าให้มาศึกษา ณ ที่ทำการ
n ให้ความรู้ ตอบสนองรัฐธรรมนูญ กรณี คนไทยต้องรู้กฎหมาย
n กระทำตนเป็นเยี่ยงอย่างของสังคม


ภาคผนวก

ผอ.เบาะแส ช่วยเรียกเงินจากบริษัท ประกันภัยฯ เป็นค่ารักษากรณีขาหักใน

เขต อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ธัญบุรี รถเก๋งชน ขาหัก ได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ธัญบุรี รถเก๋งชน ขาหัก ได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ผลงานปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เป็นผู้แจ้งจับ แม่ชีเบญจวรรณ เสมาชัย วัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่ชีฯคนดังอยุธยา คดีหมิ่นรัชทายาท ถูกจับกุม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ขณะนี้ต้องโทษ จำคุก ๓ ปี ทั้งศาลจังหวัดอยุธยาและชั้นศาลอุทธรณ์


ผลงานปกป้องชาติ

ปราบมาเฟีย...สะพานปลา กรุงเทพฯ
ปราบมาเฟีย...สะพานปลา กรุงเทพฯ
เก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มจากเครือข่าย นายพล ป. หลักล้าน เรื่อง มาเฟียรถตู้.....???ฉบับสุดกระฉ่อน...วงการ
ฉบับสุดกระฉ่อน...วงการ

รถปฏิบัติการ ต้นแบบ
รถปฏิบัติการ ต้นแบบ

ผลงานปกป้องชาติ จาก ขบวนการโกงภาษีโดยนำจับเรือเดินทะเลบรรทุกน้ำมันเถื่อน สมุทรสาคร เก็บภาษีเข้ารัฐ จำนวน 2,052,319 บาท ๖ ส. ค. ๒๕๕๓

รางวัลในการทำความดี ที่ใครๆ ก็อยากได้ แต่หายากในสังคมไทย  งานนี้ห้ามลอกเลียนแบบ อาจถึงตายได้..???
รางวัลในการทำความดี ที่ใครๆ ก็อยากได้ แต่หายากในสังคมไทย งานนี้ห้ามลอกเลียนแบบ อาจถึงตายได้..???

เอกสารประกาศ ของ ศุลกากร แม่กลอง ประกาศขายทอดตลาดเรื่อเถื่อน ที่เข้ามาใน จ.สมุทรสาครได้อย่างไร..ทั้งๆที่ต้องผ่านหลายหน่วย...???
เอกสารประกาศ ของ ศุลกากร แม่กลอง ประกาศขายทอดตลาดเรื่อเถื่อน ที่เข้ามาใน จ.สมุทรสาครได้อย่างไร..ทั้งๆที่ต้องผ่านหลายหน่วย...???

เรือ ชื่อ enterprise 58 260 f   เรือ ยาว ประมาณ  50 เมตร
เรือ ชื่อ enterprise 58 260 f เรือ ยาว ประมาณ 50 เมตร

ฉบับใหม่ วาง ๑๖ ธ.ค นี้  พบกับ ภัยพิบัติโลก..?
ฉบับใหม่ วาง ๑๖ ธ.ค นี้ พบกับ ภัยพิบัติโลก..?

ยื่นหนังสือ ถึงนายด่านศุลกากรแม่กลอง
ยื่นหนังสือ ถึงนายด่านศุลกากรแม่กลอง

ภาพอุปกรณ์ในการ ตัดเหล็กขาย จากเรือเถื่อน คนย่านนี้เขาทำกันอย่างนี้ เถื่อน เปิดเผย.....
ภาพอุปกรณ์ในการ ตัดเหล็กขาย จากเรือเถื่อน คนย่านนี้เขาทำกันอย่างนี้ เถื่อน เปิดเผย.....ผลงานปกป้องศาสนา


ปราบมาเฟีย โกงเงิน.....วัดหลวงพ่อพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

ช่วยชาวบ้าน ถูกรถมอเตอร์ไซต์ พิซซ่า ชนแขนหัก ได้ 250,000
ช่วยชาวบ้าน ถูกรถมอเตอร์ไซต์ พิซซ่า ชนแขนหัก ได้ 250,000


ดร.สุทิน ลิ้ปิยะชาติ  วิทยากร พิเศษ(ซ้ายมือ)
ดร.สุทิน ลิ้ปิยะชาติ วิทยากร พิเศษ(ซ้ายมือ)

ฉบับ กอ.รมน.ปลอม
ฉบับ กอ.รมน.ปลอม

เบาะแส ฉบับ แรก  เมื่อปี 2541
เบาะแส ฉบับ แรก เมื่อปี 2541รูปที่ติดประจำศูนย์ข่าวทั่วประเทศ
                                                   รูปที่ติดประจำศูนย์ข่าวทั่วประเทศ

อาจารย์บุญเลิศ ช้างใหญ่ บก.อาวุโส นสพ.มติชน (ซ้าย) ดร.สุพิณ ปัญญามาก (ขวา)
อาจารย์บุญเลิศ ช้างใหญ่ บก.อาวุโส นสพ.มติชน (ซ้าย) ดร.สุพิณ ปัญญามาก (ขวา)

ตัวอย่างรถยนต์ตระเวนข่าว ประจำทุกศูนย์ข่าว ทุกตำบล ทั่วประเทศ
ตัวอย่างรถยนต์ตระเวนข่าว ประจำทุกศูนย์ข่าว ทุกตำบล ทั่วประเทศ

รับมอบ โล่ห์ เกียรติยศ จากหัวหน้ามือปราบเท็กซัส
รับมอบ โล่ห์ เกียรติยศ จากหัวหน้ามือปราบเท็กซัส

ปืนโบราณ 9 มม. ทรง p 08 ได้ตอนล้างวัดโสธร...โค่นเจ้าพ่อแปดริ้ว...? ผู้ถูกเจ้าพ่อกดขี่ เอาปืน...มามอบให้เป็นของขวัญที่โค่นเจ้าพ่อสำเร็จ...???
ปืนโบราณ 9 มม. ทรง p 08 ได้ตอนล้างวัดโสธร...โค่นเจ้าพ่อแปดริ้ว...? ผู้ถูกเจ้าพ่อกดขี่ เอาปืน...มามอบให้เป็นของขวัญที่โค่นเจ้าพ่อสำเร็จ...???
สำหรับ  เป็นที่ระลึก
สำหรับ เป็นที่ระลึก

ผอ.เบาะแส วางแผน กรมสรรพากร เก็บภาษีจากมาเฟียรถตู้ นายพล ป. เก็บได้แล้วหลักล้าน ....รอรอบ ๒ ....
ผอ.เบาะแส วางแผน กรมสรรพากร เก็บภาษีจากมาเฟียรถตู้ นายพล ป. เก็บได้แล้วหลักล้าน ....รอรอบ ๒ ....


ลงพื้นที่ ชัยนาท ช่วยชาวบ้าน เรื่องที่ดิน
ลงพื้นที่ ชัยนาท ช่วยชาวบ้าน เรื่องที่ดิน

ประชุม ปราบ มาเฟียสะพานปลา กรุงเทพ
ประชุม ปราบ มาเฟียสะพานปลา กรุงเทพ


เราตามมาดู นายกฯทำงาน ........
เราตามมาดู นายกฯทำงาน ........

กลุ่มฯเบาะแสช่วย หญิงชรา....มอเตอร์ไซด์ ต่างด้าวลูกจ้างร้านขายเส้น...ส่งของ...ชน สาหัส....ต้องเจาะสมอง.....สมุทรสาคร...? ต้นเหตุกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเถื่อน.......? สารวัตรบุญเลิศ  เจ้าของคดี....?
กลุ่มฯเบาะแสช่วย หญิงชรา....มอเตอร์ไซด์ ต่างด้าวลูกจ้างร้านขายเส้น...ส่งของ...ชน สาหัส....ต้องเจาะสมอง.....สมุทรสาคร...? ต้นเหตุกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเถื่อน.......? สารวัตรบุญเลิศ เจ้าของคดี....?

ฝ่ายพัฒนาสังคม เขตบางกอกใหญ่ ก็มาร่วมด้วย
ฝ่ายพัฒนาสังคม เขตบางกอกใหญ่ ก็มาร่วมด้วยผอ.เบาะแส ประธาน งานทิ้งกระจาด จ.สมุทรสาคร
ผอ.เบาะแส ประธาน งานทิ้งกระจาด จ.สมุทรสาคร

กลุ่มฯเบาะแส   ดำเนินการ.... นำท่าเรือคืนให้วัดบางหญ้าแพรก(หลวงพ่อมาลัย) สมุทรสาคร
กลุ่มฯเบาะแส ดำเนินการ.... นำท่าเรือคืนให้วัดบางหญ้าแพรก(หลวงพ่อมาลัย) สมุทรสาคร

ฝ่ายข่าวกรอง กอ.รมน.ร่วมกับ กลุ่มฯเบาะแส วางแผนจับ ผู้อ้างเบื้องสูง...หาประโยชน์
ฝ่ายข่าวกรอง กอ.รมน.ร่วมกับ กลุ่มฯเบาะแส วางแผนจับ ผู้อ้างเบื้องสูง...หาประโยชน์

ฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อปี ๔๑
ฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อปี ๔๑ช่วย น้ำท่วมภาคใต้
ช่วย น้ำท่วมภาคใต้มีใครบางคนจัดฉากพิมพ์มือคนชรา..รับเงิน ทั้งๆที่ผ่าสมอง..ไม่มีสติสัมปชัญญะ
มีใครบางคนจัดฉากพิมพ์มือคนชรา..รับเงิน ทั้งๆที่ผ่าสมอง..ไม่มีสติสัมปชัญญะ

หญิงชรา...รถมอไซด์ ส่งของต่างด้าวชน  ผ่าสมอง...?
หญิงชรา...รถมอไซด์ ส่งของต่างด้าวชน ผ่าสมอง...?
ผอ.เบาะแส พบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
มีรองผู้ว่าฯสุริยะฯและ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ
ร่วมประชุม เพื่อปราบแรงงานเถื่อนสมุทรสาคร 
เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ งานนี้ มันส์...?
ผอ.เบาะแส พบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีรองผู้ว่าฯสุริยะฯและ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ร่วมประชุม เพื่อปราบแรงงานเถื่อนสมุทรสาคร เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ งานนี้ มันส์...?

กลุ่มฯเบาะแส ลงพื้นที่ ตรวจสอบ แท็กซี่ เถื่อน ป้ายดำ สนามบิน สุวรรณภูมิ........และบ่อนการพนัน ใน เต้นท์ แท็กซี่....เขาอ้างว่า เคลียร์ คนมีสีแล้ว......???????
กลุ่มฯเบาะแส ลงพื้นที่ ตรวจสอบ แท็กซี่ เถื่อน ป้ายดำ สนามบิน สุวรรณภูมิ........และบ่อนการพนัน ใน เต้นท์ แท็กซี่....เขาอ้างว่า เคลียร์ คนมีสีแล้ว......???????

ติดตามผลงาน ฉบับใหม่  ๑๐๒ ได้ที่ ร้าน...ซีเอ็ดบุ๊คส์ ทั่วประเทศ
ติดตามผลงาน ฉบับใหม่ ๑๐๒ ได้ที่ ร้าน...ซีเอ็ดบุ๊คส์ ทั่วประเทศ


ชุดเฉพาะกิจ เบาะแส ลงพื้นที่
ชุดเฉพาะกิจ เบาะแส ลงพื้นที่
ลงพื้นที่ ช่วย ชาวบ้านถูกโกงที่ดิน ๑๐๐ กว่าไร่ จ.อุบลราชธานี
ลงพื้นที่ ช่วย ชาวบ้านถูกโกงที่ดิน ๑๐๐ กว่าไร่ จ.อุบลราชธานี
ลงพื้นที่อุบลฯ
ลงพื้นที่อุบลฯ