วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ช่วยชาวไทยภูเขาตลาดมูเซอ จ.ตาก ให้ได้รับความเป็นธรรม

ช่วยชาวไทยภูเขาตลาดมูเซอ จ.ตาก
 ให้ได้รับความเป็นธรรม
 ภาพครั้งเมื่อ  ชาวไทยภูเขาตลาดมูเซอ จ.ตาก


ถูก มาเฟีย..... รื้อตลาดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น