วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คนไทยในต่างแดน...ต้องการให้ดูแล ญาติ-พี่น้องในประเทศไทย...เราช่วยท่านได้...?


 เสกสรร  ประเสริฐ 
  ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ เบาะแส   ประธาน มูลนิธิเบาะแส คนไทยในต่างแดนต้องการให้ดูแล

ญาติ-พี่น้องของท่านในประเทศไทย...เราช่วย

ท่านได้...?

กลุ่มฯเบาะแส มีทีมงาน .....อยู่ทั่วประเทศ
สำหรับลงพื้นที่

    


ช่วยชาวไทยภูเขาตลาดมูเซอ จ.ตาก ให้ได้รับความเป็นธรรม

ช่วยชาวไทยภูเขาตลาดมูเซอ จ.ตาก
 ให้ได้รับความเป็นธรรม
 ภาพครั้งเมื่อ  ชาวไทยภูเขาตลาดมูเซอ จ.ตาก


ถูก มาเฟีย..... รื้อตลาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถยนต์..โดยเฉพาะ ประกันภัยไม่จ่าย


 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถยนต์