วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คนไทยในต่างแดน...ต้องการให้ดูแล ญาติ-พี่น้องในประเทศไทย...เราช่วยท่านได้...?


 เสกสรร  ประเสริฐ 
  ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ เบาะแส   ประธาน มูลนิธิเบาะแส คนไทยในต่างแดนต้องการให้ดูแล

ญาติ-พี่น้องของท่านในประเทศไทย...เราช่วย

ท่านได้...?

กลุ่มฯเบาะแส มีทีมงาน .....อยู่ทั่วประเทศ
สำหรับลงพื้นที่

    


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น